Otázke odškodňovania žien po nútených sterilizáciách by sa mala venovať pracovná skupina, ktorá by mala vzniknúť. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa premiéra Eduarda Hegera Ľubica Janíková. Deklarovala, že téme sa premiér aj vláda venujú.

„Je v spoločnom záujme, aby sa vyriešilo ospravedlnenie aj odškodnenie. Spoločne s ministerstvom spravodlivosti a ministerstvom práce sa vytvorí aj pracovná skupina, ktorá sa bude touto otázkou zaoberať. Rokovania však ešte nie sú ukončené,“ spresnila hovorkyňa.

O téme diskutoval aj Výbor Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Jeho podpredseda Peter Pollák (OĽANO), ďalší členovia i verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa zhodli na potrebe odškodnenia dotknutých žien i potrebe ospravedlnenia sa štátu. Pollák už avizoval diskusiu k otázke vytvorenia mechanizmu na odškodňovanie týchto žien.

Komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová listom adresovaným premiérovi i ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) vyzvala vládu SR, aby vytvorila mechanizmus na zabezpečenie rýchleho a účinného prístupu k odškodneniu obetí nútenej sterilizácie žien. Pripomenula, že problematika sterilizácií, ktoré boli vynútené, vykonané pod nátlakom alebo nepodliehali úplnému a informovanému súhlasu obetí týchto praktík, je v súčasnosti dobre zdokumentovaná, a to tak z hľadiska postupov v období komunizmu, v Československu, ako aj v 90. rokoch a po roku 2000 v Slovenskej republike. Tieto praktiky odsúdil aj Európsky súd pre ľudské práva.

(tasr)