OĽANO a Za ľudí vítajú stranu Európskej komisie o právnom štáte za rok 2021 aj jej postrehy v súvislosti s legislatívnym procesom na Slovensku. Obe koaličné strany sa zhodujú na dôležitosti kvality tvorby práva. Za ľudí vníma hodnotenie EK v tejto oblasti ako pozitívne pre Slovensko. OĽANO hovorí o potrebnom zlepšení na úrovni Národnej rady (NR) SR i vlády SR. Legislatívny proces má podľa slov hnutia na úrovni parlamentu zlepšiť pripravovaná novela rokovacieho poriadku.

„Vítame konštatovanie Európskej komisie, ktorej rovnako záleží na kvalite právnych noriem a legislatívneho procesu. Dôraznejšie zapojenie zainteresovaných strán a občianskej spoločnosti do legislatívneho procesu je dôležité a musí sa zlepšiť nielen na parlamentnej úrovni, ale aj na úrovni vládnej,“ skonštatovalo hnutie s tým, že prispieť má schválenie pripravovanej novely rokovacieho poriadku.

OĽANO ozrejmilo, že medzi hlavné ciele novelizácie patrí sprísnenie podmienok pre skrátené legislatívne konania či nastavenie pravidiel tak, aby schválené zákony boli jasné, zrozumiteľné a aby bol legislatívny proces predvídateľný. Rozšíriť by sa mali i možnosti na pripomienkovanie poslaneckých návrhov zákonov a zapojenie verejnosti do tvorby práva (tzv. legislatívna iniciatíva občanov). „Jasné a zrozumiteľné pravidlá znamenajú aj prísnejšie posudzovanie zmien, ktoré môžu mať charakter prílepkov, ale tiež predĺženie lehoty na posúdenie vecných, neraz rozsiahlych pozmeňujúcich návrhov v parlamente, ktoré by bolo možné schváliť najskôr 30 dní po ich predložení,“ podčiarklo hnutie.

Strana Za ľudí skonštatovala, že z pohľadu Slovenskej republiky vyznieva správa EK pozitívne. „Nezaznieva v nej kritika. Európska komisia oceňuje snahy o zvýšenie nezávislosti, kvality a efektívnosti súdnictva,“ poznamenala strana.

Správa EK o právnom štáte za rok 2021 oceňuje snahy Slovenska pokročiť v boji proti korupcii a zaistení väčšej transparentnosti v oblasti médií. Pokiaľ ide o systém bŕzd a protiváh, na Slovensku treba podľa EK zlepšiť legislatívny proces dôraznejším zapájaním zainteresovaných strán a občianskej spoločnosti, na čo komisia upozornila už v správe z roku 2020.

(tasr)