V budúcom roku má Sociálna poisťovňa dostať zo štátneho rozpočtu 839,2 milióna eur. V roku 2022 by mal transfer predstavovať 990,1 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu SP na budúci rok, ktorý v stredu schválil parlament.

Do príjmov poisťovne má byť v najbližších dvoch rokoch zapracovaný transfer finančných prostriedkov z rozpočtu. „Zohľadňuje nevyhnutnú technickú rezervu finančných prostriedkov pre zachovanie platobnej schopnosti SP,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu.

V budúcom roku by mala SP hospodáriť so zdrojmi v objeme 10,2 miliardy eur, pričom 547,8 milióna eur by mal tvoriť prevod z minulých rokov. V roku 2022 by mali zdroje poisťovne dosiahnuť 10,7 miliardy eur a v roku 2023 majú byť na úrovni 11,1 miliardy eur.

Príjmy SP majú byť v budúcom roku na úrovni 9,7 miliardy eur, v roku 2022 majú dosiahnuť 10,1 miliardy eur a v roku 2023 by mali byť na úrovni 10,5 miliardy eur.

Výdavky poisťovne na budúci rok sa rozpočtujú v objeme 9,6 miliardy eur, v roku 2022 majú dosiahnuť takmer 10,1 miliardy eur a v roku 2023 majú byť v objeme 10,5 miliardy eur.

Hospodárenie SP bude v rokoch 2021 až 2023 ovplyvňovať deficitné hospodárenie v základnom fonde nemocenského poistenia a v základnom fonde starobného poistenia. „Deficit bude SP riešiť z rezervného fondu solidarity a aj z vnútorných zdrojov,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu.

Z hľadiska jednotlivých výdavkov SP má ísť najviac zdrojov na dôchodkové dávky, na ktoré má smerovať až 8,1 miliardy eur. Poisťovňa očakáva, že novopriznaných starobných dôchodkov bude 47.096 s priemernou výškou dôchodku 596 eur. Predčasných dôchodkov má byť 11.500 s priemernou výškou dôchodku 493 eur a invalidných dôchodkov bude priznaných 17.000 s priemernou výškou 304,20 eura.

Na nemocenské dávky SP predpokladá, že vynaloží v budúcom roku 947,1 milióna eur, na výdavky základného fondu úrazového poistenia má ísť 61,05 milióna eur, výdavky základného fondu garančného poistenia majú dosiahnuť 25,8 milióna eur, výdavky základného fondu poistenia v nezamestnanosti majú dosiahnuť 257,8 milióna eur.

(tasr)