Exportno-importná banka by mala mať od stredy nového člena dozornej rady. Ministerstvo financií do tejto pozície navrhuje bývalého guvernéra Národnej banky Slovenska a do leta tohto roka predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivana Šramka. O vymenovaní rozhodne vláda.

Rozšírenie okruhu skutkových podstát neprimeraných podmienok v obchode s potravinami a úprava cezhraničnej spolupráce ministerstva pôdohospodárstva s orgánmi presadzovania práva v ostatných členských štátoch EÚ a Európskou komisiou. Aj to prináša novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorú na stredajšie rokovanie vlády predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Návrhom sa zabezpečuje transpozícia príslušnej eurosmernice.

Mestá a obce majú od nového roka dostávať na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v „bežných“ materských školách prostriedky podľa samostatného, zvýšeného koeficientu. Návrh novely nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve predkladá kabinetu ministerstvo financií. Reaguje tak na to, že výchova a vzdelávanie detí so ŠVVP sú finančne náročnejšie.

Kanabidiol (CBD) by sa mal po novom vyradiť zo zoznamu psychotropných látok. Návrh novely z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch má v stredu tiež posúdiť vláda. Svoj zámer vysvetlilo ministerstvo tým, že odborný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) túto látku považuje za neškodnú a nespôsobuje vznik závislosti, a nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov OSN.

(tasr)