Slovensko bolo v roku 1919 medzi prvými, kde vznikla boľševická republika. Viac pre denník Štandard vysvetľuje historik.

Predstaviteľom Slovenskej republiky rád blahoželal Leninov komisár, a nie darmo. Práve cez bývalé Rakúsko-Uhorsko, teda aj cez Slovensko, sa mala proletárska revolúcia rozšíriť do celého sveta.

Jar 1919. Slovensko je začlenené do Československa, ale jeho južné hranice sú v hmle, dokonca jeho osud je stále nejasný. Pražská vláda poveruje riadením Slovenska Vavra Šrobára, ktorý má takmer diktátorské právomoci. Mnohí, a nielen miestni Maďari, by neváhali pripojiť sa späť k Budapešti.

Zrazu sa na Slovensku objavuje armáda maďarského boľševika Bélu Kuna a sľubuje to isté, čo v Maďarskej republike rád – nastolenie sociálnej spravodlivosti a obnovenie Uhorska. Proti nej sa postaví československá armáda, prepuká vojna a nie je jasné, kto bude víťazom.

Viac sa dozviete v podcaste denníka Štandard.