Únia autodopravcov Slovenska je znepokojená podpisom memoranda medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a spoločnosťou SkyToll. Nechcú, aby štát odkupoval zastaranú technológiu mýtneho systému.„Národná diaľničná spoločnosť (NDS) hovorí, že by mala záujem kupovať časť podniku v prípade, že by to bolo výhodnejšie ako vybudovanie nového systému podľa ponúk zo súťaží,“ povedal predseda  Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) Stanislav Skala. Autodopravcovia však majú podozrenie, že po vyhlásení nového prevádzkovateľa mýtneho systému sa budú požadovať od štátu ďalšie nemalé financie na vytvorenie novších technológií.

Štatutárni zástupcovia NDS podpísali v uplynulých dňoch so spoločnosťou SkyToll memorandum o spoločnom postupe pri vykonávaní komplexného auditu podniku poskytovateľa. Na základe neho si diaľničiari zabezpečili súčinnosť súčasného prevádzkovateľa mýtneho systému pri stanovení hodnoty časti podniku. Cieľom je stanoviť hodnotu jednotlivých častí súčasného mýtneho systému a po otváraní ponúk v už vyhlásených verejných obstarávaniach prípadne rokovať so súčasným dodávateľom o odkúpení súvisiacej časti jeho podniku.

„Tento variant je však aplikovateľný iba za predpokladu, ak po zohľadnení ponúk predložených v súvisiacich obstarávaniach bude odhadovaná kúpna cena časti podniku súčasného dodávateľa výrazne výhodnejšia ako vybudovanie komplexne nového mýtneho systému,“ informovala vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

Stanovenie hodnoty ceny časti podniku súčasného dodávateľa bude podľa jej slov realizované formou odborného znaleckého posudku vypracovaného znaleckým ústavom alebo verejnou vysokou školou. NDS v rámci prípravy nového elektronického výberu mýta doteraz vyhlásila dve verejné obstarávania, ktoré aktuálne plynú. Priebežne však vyhodnocuje všetky varianty zabezpečenia elektronického výberu mýta po roku 2022.

Práve due diligence má podľa diaľničiarov umožniť posúdiť efektivitu prípadného odkúpenia časti podniku súčasného dodávateľa v širších súvislostiach. (TASR, tob)