Výzva na rozširovanie kapacít MŠ prichádza neskoro. Povinné predprimárne vzdelávanie v mnohých materských školách zablokuje prijímanie mladších detí.
Slovenská komora učiteľov (SKU) však poozitívne vníma snahu zaoberať sa kapacitami MŠ aj naďalej. Pre TASR to uviedla Andrea Benková za sekciu materských škôl SKU v reakcii na výzvu za 13 miliónov eur na dobudovanie kapacít škôlok.

Kapacity MŠ sú v určitých lokalitách na Slovensku dlhodobo poddimenzované. „Doterajšie výzvy nedokázali pokryť záujem všetkých žiadateľov pri ich rozširovaní. Nastala situácia, na ktorú sme aj v rámci SKU opakovane upozorňovali, a to, že povinné predprimárne vzdelávanie v mnohých materských školách zablokuje prijímanie mladších detí,“ uviedla Benková. SKU by podľa nej uvítala rozšírenie výzvy nielen na dobudovanie nových kapacít, ale aj na rekonštrukciu starých budov, z ktorých mnohé sú v havarijnom stave.

„Predškolské vzdelávanie však zďaleka nie je len o umiestnení detí. Ako ďalšiu z nevyhnutných podmienok garantujúcich kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, na ktorú tiež dlhodobo upozorňujeme, vnímame potrebu asistentov učiteľa do každej triedy MŠ (nad 15 detí). Bez ohľadu na to, či v nej je alebo nie je dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,“ poznamenala Benková. Zabezpečenie pedagogických asistentov je však podľa nej i naďalej podceňované, čo nepodporuje inkluzívne vzdelávanie a má negatívny vplyv na kvalitu predškolského vzdelávania detí.

(tasr)