Na Slovensku chýba 14.000 sestier, najčastejšie odchádzajú do Česka. Chýbať budú predovšetkým mladé sestry. Aktuálne je ich priemerný vek 47 rokov. V systéme ich je aktuálne 31.309. Upozornila na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA).

„Nedostatok sestier ovplyvňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti s negatívnym dosahom na pacientov a zhoršujúcou sa pracovnou spokojnosťou sestier, ktoré v systéme pracujú. Zároveň veľa sestier uvažuje, že profesiu opustí,“ tvrdí komora.

Poukázala na medzinárodný prieskum „Barometer medzi sestrami“, do ktorého sa zapojili študenti stredných, vyšších a vysokých škôl, kde sa realizuje ich vzdelávanie. Spolu išlo o 1080 respondentov zo Slovenska. Z neho vyplýva, že spočiatku väčšina študentov počas štúdia plánuje zostať pracovať doma. Po absolvovaní štúdia svoj názor často zmenia. Kým slovenskí absolventi odchádzajú do Česka, českí absolventi migrujú najčastejšie do Nemecka, uviedla komora.

Pracovné ponuky najčastejšie odmietnu pre nevyhovujúce finančné ohodnotenie. „Predstava študentov o výške mzdy na Slovensku je v rozmedzí 1150 až 1550 eur, t.j. mzda absolventa v hrubom – bez nadčasov, služieb, príplatkov. Dnes predstavuje mzda väčšiny sestier, a to aj s 30- a viacročnou praxou výšku 971 eur v hrubom,“ priblížila komora.

(tasr)