Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok aktuálne eviduje pohľadávky za zdravotnícke pomôcky vo výške 112 miliónov eur, a to za prvý kvartál tohto roka. Ako uviedla výkonná riaditeľka asociácie Katarína Danková, súčasnú situáciu týkajúcu sa pohľadávok za zdravotnícke pomôcky považujú za „veľmi vážnu“.

„Aktuálne dostávajú naši členovia zaplatené za faktúry 365 dní po splatnosti faktúry. Štandardná doba splatnosti faktúry v Európskej únii je 60 dní,“ povedala s tým, že SK+MED sa snaží nadviazať dialóg s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR ohľadom riešenia tejto situácie.

Asociácia sa dozvedela z médií, že sa plánuje siedme kolo oddlžovania. Danková tvrdí, že jej členovia by privítali, keby mali možnosť s MZ SR diskutovať o tom, kedy sa oddlženie plánuje a akou formou bude realizované.

Poznamenala, že pri každom oddlžení sú členovia asociácie „nútení“ z existenčných dôvodov sa do daného oddlženia zapojiť. „Nielen, že nedostávajú zaplatené úroky z omeškania, ale sú nútení dávať ešte zľavu z istiny,“ uviedla.

Ako pre TASR uviedol predseda asociácie Vladimír Mičieta, náklady na zdravotnícke pomôcky na Slovensku predstavujú približne pol miliardy eur. Z verejného zdravotného poistenia predstavovali pomôcky na poukazy zhruba 370 miliónov eur. Nemocničné zdravotnícke pomôcky tvorili približne 175 miliónov eur.

„Nemocničná zdravotná starostlivosť nie je adekvátne dofinancovaná. To znamená, že platby zo zdravotných poisťovní nedostatočne kryjú náklady zdravotníckych zariadení, ktoré sa následne zadlžujú,“ povedal.

Riešenie asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok vidí v zreálnení úhrad za zdravotnú starostlivosť a v systémových zmenách tak, aby systém vedel dostatočne saturovať platby pri výkonoch.

Danková doplnila, že dodávatelia by privítali, keby mohli fungovať v štandardnom podnikateľskom prostredí. „Teda, aby sme dostali zaplatené za naše faktúry, za ktoré dodávame tovar a služby v primeranom čase a nie rok po splatnosti faktúry,“ povedala.

(tasr)