Španielske impérium by padlo, ak by sa naplnili plány vodcu ranonovovekého Maroka a islam by bol na americkom kontinente ako hlavné náboženstvo.

V druhom desaťročí 16. storočia silnie v južnom Maroku dynastia Sa’adijovcov. Ich hlava sa označovala za šarífa, teda priameho potomka proroka Mohameda, a pod týmto názvom sa stali vo vtedajších časoch známi aj na Západe. Aby vyvážili nerovnováhu síl medzi nimi a technologicky pokročilejšími Portugalcami, začali pestovať cukrovú trstinu a vyvážať ju výmenou za strelné zbrane od ostatných európskych mocností.

Portugalsko sa tomuto obchodu snažilo zabrániť prostredníctvom blokády marockých prístavov. Pridal sa pápež, ktorý zakázal kresťanom predávať zbrane neveriacim. Protestantskí Angličania sa osvedčili ako skvelí pašeráci, ktorí dokázali obísť portugalské hliadky a spoľahlivo doručiť šarífovi nové zbrane.

Viac o Maroku, ktoré chcelo islamizovať Nový svet, sa dočítate v texte Lukáša Martoša.