Koronakríza nám raz vystaví účet. Píše vo svojom texte Jozef Hajko.

Príchod koronakrízy spôsobil mnohé problémy, ktoré sa štát snažil zmierniť svojimi opatreniami na pomoc pre zamestnávateľov, podnikateľov.

Prvé rozhodujúce oparenie sa zacielilo na zamestnávateľov, ktorí prišli o tržby. Štát sa rozhodol, že zamestnanosť udrží za každú cenu. A tak začal firmám, ktoré o to požiadali, vyplácať na zamestnancov 80 percent ich hrubej mzdy. V praxi to znamenalo, že zamestnanec, ktorý ostal bez roboty, ale ponechali ho v pracovnom pomere, si zarobil 80 percent pôvodnej mzdy. Zamestnávateľovi ostala iba povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Druhá pomoc smerovala k živnostníkom a spoločnostiam s ručením obmedzeným s jedným členom. Tu štát kompenzoval stratu príjmov pevnou mesačnou sumou, ktorá sa odvíjala od toho, aký veľký prepad v príjmoch živnostníci zaznamenali. Úrady práce im vyplácali od 180 do 540 eur mesačne.

Viac o opatreniach a úskaliach týchto opatrení sa dočítate tu.