Vedci objavili v permafroste na Sibíri mikroskopický mnohobunkový organizmus, ktorý sa im rozmrazením podarilo po 24 000 rokoch prebrať k životu. Tento nález vyvoláva otázky, aké mechanizmy využívajú jednoduché mnohobunkovce na to, aby dokázali prežiť takýto dlhý čas, píše agentúra AFP.

V štúdii publikovanej vo vedeckom časopise Current Biology odborníci skúmali mikroskopické živočíchy z triedy bdeloidiek, ktoré žijú prevažne v sladkých vodách. Vŕtaním do permafrostu v rieke Alazeja na Sibíri zhromaždili vzorky, ktorých vek pomocou rádiokarbónovej metódy datovania určili v rozhraní od 23.960 do 24.485 rokov. Skúmané organizmy boli po rozmrazení schopné nepohlavného rozmnožovania.

„Naša štúdia je momentálne najsilnejším dôkazom toho, že mnohobunkové živočíchy môžu vydržať desaťtisíce rokov v anabióze, teda v stave takmer úplne zastaveného metabolizmu,“ uviedol Stas Malavin z Ústavu fyzikálnochemických a biologických otázok v pôdoznalectve Ruskej akadémie vied.

Ako uvádza AFP, niečo podobné bolo predtým pozorované u jednobunkových mikróbov. Pokiaľ ide o mnohobunkové organizmy, vedcom sa po tisícoch rokov podarilo prebrať k životu hlístovce, machy i niektoré rastliny. Bdeloidky je tak teraz podľa Malavina možno zaradiť na zoznam organizmov, ktorých schopnosť prežiť je v podstate neobmedzená. Tieto organizmy možno tiež použiť na výskum schopnosti podobných živočíchov prežiť v extrémnych teplotách a porovnať to s inými odolnými živočíchmi, akými sú hlístovce či pomalky, vysvetlil Malavin.

(tasr, min)