Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) žiada zásadné reformy v oblasti podnikateľského prostredia, daní a odvodov, justície, ako aj v riadení štátu.

PAS v stanovisku víta materiál Ministerstva financií SR k potrebám reforiem a výdavkov, ktoré majú spraviť zo SR modernú a úspešnú krajinu, no vláde navrhuje prioritne sa sústrediť na také výdavky, ktoré prinesú v budúcnosti multiplikačný efekt.

Ide najmä o odstránenie investičného dlhu a zvyšovanie kvality vo vzdelávacom procese, osobitne na vysokých školách, vo vede a výskume. Taktiež treba investovať v zdravotníctve, v obehovom hospodárstve a do infraštruktúry na riešenie problémov spôsobených klimatickými zmenami.

Tieto ciele sa podľa podnikateľov nebudú dať splniť, ak Slovensko bude mať rozvrátené verejné financie a verejný dlh, ktorý na celé generácie spôsobí ekonomickú stagnáciu alebo úpadok a ohrozí práve tak potrebné investície.

Ak vláda prognózuje masívne zadlžovanie, pričom za štyri roky hrozí nárast dlhu takmer o polovicu, je potrebné, aby taktiež uviedla kompenzačné mechanizmy a jasne pomenovala opatrenia, ktoré by zvrátili negatívny trend.

PAS apeluje na vládu, aby prijala také reformy a predovšetkým realizovala také výdavky, ktoré naštartujú ekonomický rast. Aby bolo možné dlh a pôžičky EÚ, ktoré na tieto investície Slovensko minie, vrátiť z výnosov, teda z budúcich príjmov verejných financií.

(joh)