Aktuálna verzia dôchodkovej reformy nie je vhodným riešením. K jej prepracovaniu vyzýva Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Návrh ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe pripravil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina).

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) pripomenula, že slovenské verejné financie výrazne poznačí starnutie obyvateľstva, s čím je spojený aj nárast výdavkov. „Ako RRZ dlhodobo upozorňuje, tento vývoj bude znamenať rýchly nárast dlhu na neudržateľné úrovne. Aj podľa aktuálneho hodnotenia Európskej komisie sú verejné financie Slovenskej republiky v dlhodobom horizonte dokonca najmenej udržateľné spomedzi všetkých krajín EÚ,“ podotkla rada.

Dlhodobá udržateľnosť dôchodkového systému sa prudko zhoršila v roku 2019, keď sa zaviedol strop dôchodkového veku. „V súčasnosti pripravovaný ústavný zákon o dôchodkovej reforme by mal v súlade s programovým vyhlásením vlády výrazne zlepšiť udržateľnosť dôchodkového systému,“ podotkla rada s tým, že plán obnovy a udržateľnosti stanovuje minimálnu hodnotu zlepšenia indikátora dlhodobej udržateľnosti, ktorú má dôchodková reforma priniesť. To však Krajniakov návrh v súčasnej podobe nespĺňa. „Predložená dôchodková reforma nepovedie k splneniu záväzku vlády z plánu obnovy a odolnosti SR na zlepšenie udržateľnosti, tento cieľ by bol implementáciou zákona naplnený len približne z jednej polovice,“ odhadla rada.

Z pohľadu RRZ by však malo byť ambíciou prinavrátenie finančnej stability dôchodkového systému na úroveň roka 2018, voči ktorej tento návrh ponúka približne iba tretinové zlepšenie.

Návrh síce počíta s naviazaním veku odchodu do dôchodku na očakávanú dĺžku života, no tento pozitívny vplyv bude podľa RRZ do veľkej miery pohltený novým prvkom v systéme – rodičovským pilierom – a ďalšími opatreniami, ako sú vyššie dôchodkové nároky za obdobia rodičovstva a zavedenie možnosti odchodu do predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov.

Predložené znenie ústavného zákona nemá podľa RRZ potrebnú kvalitu pre taký dôležitý ústavný zákon, a to ani v obsahovej, ani vo formulačnej rovine. „RRZ viaceré jeho časti opakovane pripomienkovala (spolu s MF SR a NBS) vo formálnom pripomienkovom procese. Zásadné rozpory však neboli odstránené,“ dodala rada.

Ústavné ukotvenie takej dôchodkovej reformy, ktorá nedostatočne rieši problémy očakávaného demografického vývoja, nepribližuje sa dostatočne k stavu v roku 2018, navyše výrazne sťaží ďalšie snahy o zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému v budúcnosti, nepovažuje RRZ za dobré riešenie. „RRZ preto odporúča prepracovanie dôchodkovej reformy tak, aby poskytla trvalé riešenie a nestala sa premrhanou šancou na stabilizáciu dlhodobej udržateľnosti verejných financií,“ uzavrela rada.

(tasr, bop)