Projektanti čelili pre koronakrízu odkladu zákaziek zo strany samospráv, ukázali výsledky prieskumu.

Projektanti vlani čelili pre koronakrízu odkladu projektových zákaziek zo strany samospráv. Uviedlo to 43 % projektových spoločností v rámci polročnej analýzy slovenského stavebníctva od spoločností CEEC Research a Považská cementáreň Ladce.

Takmer všetky opýtané projektové spoločnosti realizovali zákazky zadávané súkromnými investormi (95 %). Polovica opýtaných realizovala tiež zákazky zadávané samosprávami (51 %) a dve pätiny realizovali zákazky zadávané štátom a jeho organizáciami (40 %).

U spoločností, ktoré realizujú zákazky zadávané samosprávami, tieto zákazky v priemere tvoria 59 % všetkých ich zákaziek. Vplyv koronakrízy na zákazky zadávané samosprávami pociťuje 73 % opýtaných projektových spoločností. Žiadny vplyv necíti 27 % z opýtaných.

Podľa 43 % opýtaných projektových spoločností najčastejšie dochádza k odkladu projektových zákaziek zo strany samospráv. Spoločnosti sa ale tiež stretávajú s menším počtom oznámených zákaziek (29 %), s väčším počtom spoločností súťažiacich o zákazku (26 %), s rušením zákaziek (26 %) alebo s častejším súťažením iba na cenu (25 %). Ďalšie štyri percentá opýtaných uvádza tiež iné vplyvy, medzi ktoré patrí nedostatok zákaziek v regióne a nutnosť súťažiť aj mimo región alebo zahltenosť obcí inými povinnosťami súvisiacimi s koronakrízou.

Vrchný riaditeľ úseku poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Generali Tomáš Potúček si myslí, že mestá a obce sa postupne navzájom viac inšpirujú a hľadajú podobné overené riešenia. „Taktiež si myslím, že by mohlo prísť k štandardizácii určitých podmienok zadávateľmi. Môže to však priniesť viaceré problematické situácie súvisiace s rozmanitosťou podmienok pre stavebnú činnosť,“ podotkol Potúček.

(tasr)