Slováci by sa nemali hanbiť za svoju históriu, vyhlásil predseda parlamentu Boris Kollár. Na Memorandum národa slovenského nadväzovali všetky slovenské politické strany a zoskupenia v snahe dosiahnuť právo slovenského národa na sebaurčenie a vlastnú štátnosť. Podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) ju 1. januára 1993 zavŕšil vznik Slovenskej republiky. V príhovore pri príležitosti 160. výročia Memoranda národa slovenského to povedal v pondelok v Martine.

„Slováci by sa nemali hanbiť za svoju históriu. Niet sa za čo hanbiť, práve naopak. Mala by nás napĺňať hrdosťou a jej významné medzníky by sme si mali vždy pripomenúť. Lebo našu prítomnosť formovalo úsilie našich predkov a našu budúcnosť by sme mali formovať my. I s ohľadom na to, o čo sa usilovali oni,“ uviedol Kollár.

Jednou z požiadaviek Memoranda národa slovenského bolo aj vytvorenie Matice slovenskej (MS). „Memorandisti ho žiadali po vzore ostatných slovanských národov v rámci štátoprávnych a jazykových požiadaviek a požiadaviek vlastnej samosprávy pre Slovákov vo vtedajšom Uhorsku. Treba zdôrazniť, že memorandum má význam aj pre súčasnosť. Všetky inštitúcie typu Národná rada SR, vláda, úrad prezidenta majú paradoxne základy v memorandovom Slovenskom národnom zhromaždení. Lebo Janko Francisci, jeho vtedajší predseda, bol pomyselný súčasný predseda NR SR a vtedajšie memorandové snemové zhromaždenie bolo niečo podobné ako v súčasnosti NR SR,“ podotkol predseda MS Marián Gešper.

MS si výročie prijatia memoranda pripomenula spolu s mestom Martin, martinskou kultúrnou scénou a Radou národnej kultúry na dvojdňovom kultúrno-spoločenskom podujatí, ktoré sa začalo v nedeľu (6. 6.) na martinskom Národnom cintoríne.

Memorandum národa slovenského bol programový dokument vychádzajúci z požiadaviek slovenského národa, ktorý schválili a vyhlásili v júni roku 1861 v Turčianskom sv. Martine. Od prijatia dokumentu, ktorý sa stal zásadným štátoprávnym programom proklamujúcim politické a kultúrne ciele slovenského národa, uplynulo v pondelok 160 rokov. Na počesť pripomenutia si tejto významnej udalosti vyhlásila v roku 1993 NR SR 7. jún za pamätný deň Slovenskej republiky.

(tasr, min)