V priestoroch rezortu obrany v pondelok rokovala odborná komisia zaoberajúca sa plánovaným prevodom Múzea SNP v Banskej Bystrici od Ministerstva kultúry pod Ministerstvo obrany.Predmetom zasadnutia boli právne, ako aj finančno-majetkové náležitosti prevodu múzea. Na rokovaní sa zúčastnili aj minister obrany Jaroslav Naď a ministerka kultúry Natália Milanová (obaja OĽANO). TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Šéf rezortu obrany potvrdil, že motiváciou ministerstva obrany pri prevode zriaďovateľskej pôsobnosti Múzea SNP je zabezpečenie adekvátnych podmienok a finančnej podpory na jeho rozvoj.

„Naším spoločným cieľom je nájsť najlepší spôsob prechodu – o všetkých aspektoch preto hovoríme priamo s odborníkmi. Všetky záležitosti prevodu zriaďovateľskej pôsobnosti sú predmetom odbornej diskusie. Ide napríklad o postavenie Múzea SNP v štruktúre Vojenského historického ústavu a témou je, samozrejme, aj jeho právna subjektivita,“ načrtol Naď. Zopakoval, že o právnej subjektivite sa zatiaľ nerozhodlo.

Komisia sa venovala tiež finančno-majetkovým aspektom prevodu Múzea SNP vrátane potreby finančného, personálneho a zmluvného auditu, ako aj nemenej dôležitej inventarizácie. Zasadnutia komisie budú pokračovať, pričom výsledný návrh riešenia prevodu zriaďovateľskej pôsobnosti Múzea SNP pod rezort obrany bude následne predložený na rokovanie vlády.

Ministri tiež oznámili, že pri Múzeu SNP po jeho prechode pod rezort obrany vznikne rada zložená z odborníkov, ktorá bude slúžiť ako poradný orgán pri rozhodovacích procesoch. Cieľom je umožniť odborníkom zapojiť sa do diskusie o budúcich projektoch múzea.

Súčasťou komisie sú zástupcovia z oblasti kultúry, Múzejnej a galerijnej rady, ale tiež legislatívy a práva, či financií.

(tasr)