Plán vlády na výrazné zníženie exekučných zrážok môže vo finále poškodiť sociálne najslabších veriteľov. Upozorňuje Slovenská komora exekútorov.

Komora chápe snahu pomáhať sociálne slabším skupinám, pomoc by však podľa nej mala byť adresná. Efektom plošného riešenia môže byť v konečnom dôsledku zmarenie účelu exekúcie. TASR o tom informovala hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.

Prezident SKE Miroslav Paller podotýka, že ak vláda naplní svoj zámer výrazného zvýšenia nepostihnuteľnej sumy na exekúciu, zníži sa zároveň zásadne čiastka, ktorú budú dlžníci veriteľom povinní pravidelne zaplatiť. „Mamičky, ktoré sa domáhajú výživného, obete trestných činov, ktoré čakajú na odškodnenie, alebo dôchodcovia, ktorí v dobrej viere požičali niekomu peniaze, môžu dostávať od svojich dlžníkov minimálne až nulové prostriedky. V konečnom dôsledku bude musieť v niektorých prípadoch zaplatiť za dlžníkov štát, napríklad v podobe náhradného výživného,“ konštatuje Paller.

SKE dlhodobo podľa neho varuje pred neustálym posúvaním rovnováhy v prospech dlžníkov a v neprospech veriteľov. Zdôrazňuje, že akýmkoľvek zvýšením nepostihnutej sumy budú postihnutí predovšetkým veritelia, teda v mnohých prípadoch opäť štátne či verejnoprávne inštitúcie, napríklad Sociálna poisťovňa či zdravotné poisťovne. Komora rozumie snahe pomôcť sociálne najslabším, apeluje však na adresnosť pomoci. Paušalizáciu znižovania postihnuteľnej čiastky mzdy, bez ohľadu na osobu veriteľa a predmet pohľadávky, považuje na nebezpečnú. „Netreba zabúdať ani na to, že podstatne dlhším splácaním sa okrem pomalého uspokojenia veriteľa zvyšujú aj náklady dlžníka, lebo jeho dlh sa neustále uročí,“ dopĺňa Paller.

SKE je presvedčená, že ak chce štát zjednodušiť dlžníkom splácanie ich záväzkov, mal by využiť iné nástroje. Riešením by mohli byť napríklad iné podmienky splátkového kalendára, o ktorom v súčasnosti pri sumách do výšky 2000 eur rozhoduje samotný exekútor.

Predstavitelia vládnej koalície ohlásili tento týždeň zámer upraviť prostredníctvom nariadenia vlády podmienky exekučných zrážok.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) oznámila vznik pracovnej komisie, ktorá sa má týmto návrhom zaoberať. SKE odkazuje, že v tejto komisii chce mať svojho zástupcu. „Budeme pozorne sledovať, aké konkrétne parametre bude mať nové nariadenie, a tieto parametre budeme následne pripomienkovať,“ dodáva Paller.

(tasr)