Počet pandemických dávok OČR vyplatených Sociálnou poisťovňou stúpol. Kým v októbri vyplatila spolu 12 569 dávok, len do polovice novembra ich počet dosiahol 15 808. Informoval o tom v piatok Marian Škotka z odboru komunikácie s verejnosťou SP.

Sociálna poisťovňa od 1. vlny pandémie v apríli do polovice novembra tohto roku vyplatila spolu 457 571 pandemických dávok ošetrovné. „Ide o mimoriadne počty dávok, ktoré SP v čase krízovej situácie, a tiež pri zníženom počte zamestnancov v tomto období poistencom vypláca,“ zdôraznil Škotka.

Sociálna poisťovňa pre urýchlenie vybavovania dávok, ktoré klienti v čase pandémie riešia najčastejšie – pandemické ošetrovné a pandemické nemocenské – už pred časom pripravila e-formuláre, ktoré poistenec vyplní a zašle SP z pohodlia domova a bez návštevy pobočky. Poisťovňa potom dávky pri splnených podmienkach nároku vyplatí automaticky, bez ďalšieho kontaktu a komunikácie zo strany klienta.

Elektronické formuláre k pandemickej OČR od júla doteraz využilo 20 452 poistencov a e-formulár žiadosti o pandemické nemocenské len od začiatku novembra, odkedy je sprístupnený, zaslalo 24 500 poistencov, vyčíslila SP.

„Preto sa Sociálna poisťovňa obracia na poistencov, aby pri žiadosti o pandemické ošetrovné, pri čestnom vyhlásení k žiadosti o ošetrovné a aj pri žiadosti o pandemické nemocenské, výhradne využívali e-formuláre zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne a nezasielali žiadosti mailom alebo poštou, resp. len v krajnom prípade,“ upozornila poisťovňa. Elektronická cesta podľa nej pomáha poistencovi i poisťovni, keďže urýchľuje vybavenie žiadosti aj výplatu samotnej dávky.

(tasr)