Rozhodnutie v žalobe EÚ na firmu AstraZeneca bude do mesiaca. Termín stanovila belgická sudkyňa.

Informovala o tom agentúra AFP.

EÚ vo svojej žalobe poukazuje na to, že švédsko-britská farmaceutická spoločnosť uprednostňovala zásielky vakcín pre Spojené kráľovstvo na úkor 27 členských štátov EÚ, čo malo za následok značné oneskorenie dodávok stanovených v zmluve uzavretej s Bruselom ešte koncom augusta roku 2020. Po neúspešnom pokuse o riešenie sporu mimosúdnou dohodou sa Európska komisia, ktorá o týchto predbežných nákupoch rokovala v mene členských štátov EÚ, rozhodla koncom apríla predložiť prípad belgickému súdu – zmluva je totiž uzavretá podľa belgického práva.

Európska únia konkrétne požaduje, aby súd zaviazal  britsko-švédsku firmu, aby využila svojich šesť závodov na výrobu vakcín na splnenie plánovaných dodávok. Ak by tak firma neurobila, EÚ žiada, aby jej súd udelil pokutu 10 miliónov eur denne. Európsky blok tiež žiada, aby súd v skrátenom konaní uložil ďalšiu pokutu „10 eur za dávku a za deň omeškania“ v prípade nedodržania stanovených lehôt na dodanie vakcín. Podľa výpočtov vykonaných počas súdneho konania sa tak spoločnosť AstraZeneca od 1. júla vystavuje potenciálnej pokute vo výške 200 miliónov eur denne.

Európska únia chce prostredníctvom žaloby donútiť AstraZenecu, aby jej doručila 90 miliónov vakcín do konca júna.

Podľa EÚ porušila táto farmaceutická spoločnosť vzájomnú zmluvu tým, že jej dodala iba časť zo sľúbeného počtu dávok vakcín. V prvom štvrťroku AstraZeneca doručila iba 30 miliónov zo 120 miliónov vakcín a v tomto štvrťroku chce Únii dodať len 70 miliónov zo 180 miliónov sľúbených dávok vakcíny.

EÚ si objednala celkovo 300 miliónov dávok vakcíny vyrobenej spoločnosťou Astrazeneca. Tá sa zaviazala dodať tento objem do konca roka. EÚ však požaduje, aby dohodnutý objem vakcín dostala najneskôr do 30. septembra.

Právny zástupca britsko-švédskej spoločnosti Hakim Boularbah, ktorého cituje spravodajský portál Euractiv.sk, odmietol obvinenia EÚ. „K žiadnemu porušeniu zmluvy nedošlo. Je šokujúce, že sme obvinení z podvodu,“ konštatoval. Podľa neho spoločnosť nakoniec dodá 300 miliónov dávok, pričom zdôraznil, že „sa robí všetko pre to, aby sa vyriešili problémy“.

(tasr, bop)