Štáty EÚ sa od pondelka majú riadiť novými pravidlami o autorských právach. Tie vraj prinášajú konkrétne výhody občanom, tlači a iným.

V pondelok 7. júna uplynie lehota, do konca ktorej majú členské štáty EÚ povinnosť zaviesť nové pravidlá EÚ týkajúce sa autorských práv do svojich vnútroštátnych zákonov. Uviedla v piatok Európska komisia (EK).

Smernicu o ochrane autorských práv, ktorú EK navrhla v rolu 2016, schválili poslanci Európskeho parlamentu v marci 2019. Spolu so smernicou o televíznych a rozhlasových programoch vstúpila do platnosti v júni toho istého roku.

Prvá zo zmienených smerníc ochraňuje tvorivosť v tzv. digitálnom veku a prináša konkrétne výhody občanom, kreatívnym odvetviam, tlači, výskumníkom, pedagógom a inštitúciám kultúrneho dedičstva v celej EÚ. Ďalšia nová smernica – o televíznych a rozhlasových programoch – zase uľahčí európskym vysielateľom cezhraničné sprístupnenie určitých programov v ich online službách.

Komisia zverejnila v piatok usmernenie k článku 17 novej smernice o autorských právach, ktoré ustanovuje nové pravidlá pre digitálne platformy na zdieľanie obsahov.

Zámerom oboch zmienených smerníc je modernizácia pravidiel EÚ v oblasti autorských práv a možnosť pre spotrebiteľov a tvorcov vyťažiť maximum z nastupujúcej éry digitalizácie, v ktorej sa služby sťahovania hudby, platformy pre videá na požiadanie, služby družíc a internetovej televízie (IPTV), agregátory správ či platformy s obsahom nahraným používateľmi stali hlavnými spôsobmi, ako sa dostať k autorským dielam a novinovým článkom.

Výkonná podpredsedníčka EK pre digitalizáciu Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla, že smernica o autorských právach i smernica o televíznych a rozhlasových programoch umožnia, aby bolo v celej EÚ k dispozícii viac autorských obsahov.

„Tvorcovia dostanú za svoju prácu spravodlivú odmenu a užívatelia sa môžu spoľahnúť na jasné pravidlá chrániace slobodu prejavu. Vďaka transpozícii oboch smerníc do vnútroštátnej legislatívy bude mať osoh z nových príležitostí každý, (umožnia mu) aby si mohol naplno vychutnať to najlepšie z internetu a televíznych a rozhlasových programov a to aj cezhranične,“ vysvetlila komisárka.

(tasr, bop)