Európska komisia predstavila návrh právneho rámca pre európsku digitálnu identitu. Tá bude dostupná pre všetkých občanov krajín EÚ, všetky osoby s právom na pobyt v EÚ, ako aj podniky so sídlom v Únii. Uviedla to EK v tlačovej správe pre médiá.

Obyvatelia EÚ budú môcť jednoduchým kliknutím v telefóne preukázať svoju totožnosť a zdieľať elektronické dokumenty z európskej digitálnej peňaženky. Budú mať prístup k on-line službám pomocou vnútroštátnej digitálnej identifikácie, ktorá bude uznávaná v celej Európe. Používanie európskych digitálnych peňaženiek, napríklad na preukázanie veku, budú musieť na žiadosť používateľa akceptovať aj veľké digitálne platformy. O použití európskej digitálnej peňaženky bude vždy rozhodovať jej užívateľ.

„Európska digitálna identita nám bez ďalších nákladov a  prekážok umožní bezpečným a transparentným spôsobom robiť v každom členskom štáte tie isté úkony, aké robíme doma – či už ide o prenájom bytu alebo otvorenie bankového účtu mimo domovskej krajiny. Sami rozhodneme o tom, koľko svojich osobných údajov chceme s niekým zdieľať a na aký účel. Je to pre nás všetkých jedinečná príležitosť lepšie pochopiť, čo to znamená žiť v Európe a byť Európanom,“ povedala podpredsedníčka EK pre digitalizáciu Margrethe Vestagerová.

Nové nariadenie predpokladá, že členské štáty poskytnú občanom a podnikom digitálne peňaženky, v ktorých môžu prepojiť svoju národnú digitálnu identitu s dokladmi, ako sú vodičský preukaz, diplom či bankový účet. Tieto peňaženky môžu poskytovať úrady alebo súkromné spoločnosti za predpokladu, že sú uznané členskými štátmi. Európske digitálne peňaženky umožnia všetkým Európanom prístup k on-line službám bez toho, aby museli zbytočne zdieľať osobné údaje.

Digitálna identita bude dostupná pre každého, kto o ňu požiada. Bude široko využiteľná – buď ako spôsob identifikácie používateľov, alebo ako forma preukázania určitých osobných atribútov na účely prístupu k verejným a súkromným digitálnym službám v celej Únii. Používateľom poskytne kontrolu nad svojimi údajmi – sami sa rozhodnú, ktoré aspekty svojej identity, údaje a certifikáty budú zdieľať s tretími stranami. Používatelia budú zdieľať len tie informácie, ktoré je nevyhnutné zdieľať.

V záujme čo najrýchlejšej realizácie tohto návrhu je k nemu pripojené odporúčanie. EK vyzýva členské štáty, aby do septembra 2022 vytvorili spoločný súbor nástrojov a bezodkladne začali potrebné prípravné práce. Súbežne s legislatívnym procesom bude EK spolupracovať s členskými štátmi a so súkromným sektorom na technických aspektoch európskej digitálnej identity.

(tasr, min)