Smer-SD predloží na schôdzu Národnej rady SR návrh zákona, ktorý by z Múzea SNP v Banskej Bystrici urobil verejnoprávnu inštitúciu. Smer to avizuje na svojom webe i na sociálnej sieti.

So súčasnou snahou o zmenu zriaďovateľskej pôsobnosti múzea a jeho delimitáciu z ministerstva kultúry pod ministerstvo obrany Smer nesúhlasí, upozorňuje na fakt, že ak by sa múzeum stalo súčasťou Vojenského historického ústavu (VHÚ), znamenalo by to degradáciu jeho poslania a významu. Návrh zmeniť status štátnej príspevkovej organizácie na verejnoprávnu inštitúciu s podobným postavením ako Ústav pamäti národa, vysvetľuje Smer záberom činnosti, ktoré Múzeum SNP má. „Medzi svojimi úlohami má aj aktivity, ktoré vysoko prekračujú zameranie kultúrne (hoci patrí pod ministerstvo kultúry) i vojenské (ak by patrilo pod ministerstvo obrany). Má totiž okrem iného aj dokumentovať povojnové súdne procesy či rehabilitácie povstalcov,“ upozorňuje Smer. „Nesmie sa totiž zabúdať a mal by sa zdôrazňovať aj národnoštátny rozmer povstania, pretože na SNP nadväzoval Košický vládny program, v ktorom bolo uznané právo Slovákov na to, aby boli pánmi na svojom území,“ dodáva.

Proklamovanú zmenu, s ktorou na začiatku mája prišli bez predchádzajúcej diskusie ministri za OĽANO vníma opozičná strana ako prejav nekultúrnosti voči slovenskej histórii, rovnako tak

Zámerom delimitácie Múzea SNP sa v utorok (1. 6.) zaoberali členovia parlamentného kultúrneho výboru. Výbor napokon neprijal návrh exministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Hlas-SD), aby odmietol postup zmeny zriaďovateľa Múzea SNP, naopak, prijal alternatívny návrh uznesenia, ktorý hovorí o tom, že na základe prednesených argumentov na rokovaní súhlasí výbor s postupom delimitácie, žiada zároveň zachovať archívne, vedecké a edukačné poslanie múzea.

Proti zámeru vznikla petícia, ktorú v priebehu dvoch týždňov podpísalo vyše 5000 ľudí. Časť odbornej verejnosti upozornila, že zámer je v rozpore s kompetenčným zákonom, keďže „múzeum presúva do zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu, ktorý má fakultatívnu možnosť starať sa o pamiatky a pamäťové inštitúcie z gescie ministerstva, ktorému takúto úlohu kompetenčný zákon ukladá ako povinnosť“.

(tasr)