EÚ a Británia sa dohodli na pobrexitovej dohode o rybolove. Je to dobrá správa pre rybárov, prístavy i udržateľnosť morských zdrojov, vraví eurokomisár.

Prvá dohoda o rybolove po brexite stanovuje obmedzenia výlovu pre spoločne spravované populácie rýb na rok 2021.

Rokovania boli ukončené telefonickým rozhovorom medzi komisárom EÚ pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijusom Sinkevičiusom a britským štátnym tajomníkom pre životné prostredie, potraviny a záležitosti vidieka Georgeom Eusticeom.

„Táto dohoda je dobrá pre rybárov a ich domácnosti, pre pobrežné spoločenstvá a naše prístavy, ako aj pre udržateľné využívanie našich morských zdrojov. Dokazuje tiež, že partneri na oboch stranách Lamanšského prielivu môžu dospieť k dohode a postupovať vpred, ak budú spolupracovať,“ opísal situáciu Sinkevičius.

Stredajšou dohodou sa uzatvárajú vôbec prvé pobrexitové ročné konzultácie o rybolovných možnostiach medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom podľa podmienok dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (TCA).

Európska komisia v správe pre médiá uviedla, že úspešné ukončenie rokovaní, ktoré sa začali v januári, vytvára dobrý základ na pokračujúcu spoluprácu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v oblasti rybného hospodárstva.

Dohoda zaisťuje rybolovné práva flotíl z krajín EÚ a britských lodí vo vodách EÚ a Spojeného kráľovstva do konca roka 2021. Stanovuje celkové prípustné úlovky pre 75 spoločných zásob rýb na rok 2021, ako aj pre niektoré hlbokomorské druhy rýb na roky 2021 a 2022. Zároveň objasňuje obmedzenia pre tie druhy morských živočíchov, ktoré nie sú predmetom dohodnutých kvót.

Podpis dohody, ktorá je založená na najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach o stave rybnej populácie, sa očakáva v najbližších dňoch. Komisia následne navrhne Rade EÚ, aby začlenila dohodu do právnych predpisov Únie.

(tasr, bop)