Asociácia nemocníc nepodporí rušenie akútnych lôžok. Rovnako je proti rušeniu nemocníc.

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) má výhrady voči optimalizácii siete nemocníc, ktorá je súčasťou plánovanej reformy zdravotníctva. Výhrady má voči rušeniu akútnych lôžok. Ich počet by sa podľa slov prezidenta asociácie Mariána Petka mal znížiť z 27 000 na 19 000 lôžok. Rovnako zdôraznil, že ANS je zásadne proti rušeniu nemocníc. Povedal to v stredu po stretnutí k reforme na pôde Ministerstva zdravotníctva SR.

Petko uviedol, že materiál bol asociácii prezentovaný po prvý raz. Vidí priestor na transformáciu najmenších nemocníc na sociálno-zdravotné zariadenia. Na margo počtu akútnych lôžok poznamenal, že aj okolité krajiny majú aktuálne viac lôžok ako Slovensko. „Na redukciu lôžok z 5,7 na 3,2 lôžka na 1000 obyvateľov Slovenska nie je pripravený ani občan a ani systém,“ poznamenal s tým, že k tejto téme budú požadovať štúdie.

Riešenie vidí vo zvýšení počtu zdravotníckych pracovníkov, a to napríklad zvýšením počtu prijímaných študentov medicínskych odborov či sestier. Problémom môže byť situácia spojená s ochorením COVID-19.

ANS nesúhlasí ani s tým, že by sa regionálne nemocnice museli pretransformovať na nemocnice najnižšej úrovne s jednodňovou zdravotnou starostlivosťou či doliečovaním. Regionálnych nemocníc by podľa Petka malo byť 28 až 32. Zhodnotil, že týmto krokom by sa výrazne zhoršila dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre mnohých občanov, prípadne by musel podľa Petka vzrásť počet záchraniek. Výhrady má aj voči parametrom týkajúcim sa počtu výkonov.

Naopak, súhlasí napríklad s centralizáciou výkonov. Navrhuje tiež, aby nemocnice s urgentným príjmom prvého a druhého typu mali „predĺžené ramená“ formou záchrannej zdravotnej služby.

(tasr, joh)