Akciová spoločnosť MH Manažment z pozície jediného akcionára začala s procesom integrácie šestice štátnych teplární do jednej akciovej spoločnosti s názvom MH Teplárenský holding. Spojenie teplárenských spoločností sa zrealizuje formou zlúčenia k predpokladanému dátumu 1. január 2022.

Ako ďalej informovala Denisa Rumanová z MHTH, po uskutočnení fúzie už bude existovať len jedna teplárenská spoločnosť, ktorá sa stane univerzálnym právnym nástupcom všetkých zaniknutých teplárenských spoločností s jedným predstavenstvom a jednou dozornou radou. Táto teplárenská spoločnosť bude členená na organizačné zložky, ktoré budú vytvorené na základoch dnešných teplárenských spoločností.

Cieľom vzniku MHTH je podľa Rumanovej maximalizácia synergií, ako aj posilnenie kontrolnej a riadiacej činnosti akcionára reprezentovanej akciovou spoločnosťou MH Manažment. Vytvorením jedinej teplárenskej akciovej spoločnosti sa MHTH stane najväčšou teplárenskou spoločnosťou pôsobiacou na slovenskom trhu. Hlavným zmyslom existencie skupiny MHTH je zníženie, prípadne stabilizácia ceny tepla pre občana, zníženie vlastných nákladov, ako aj zvýšenie profitability teplární ako hlavného predpokladu ich rozvoja.

(tasr)