NR SR vydala správu o činnosti Generálnej prokuratúry za rok 2019. Klesol počet evidovaných zápisov v registroch trestov.

Generálna prokuratúra SR eviduje za rok 2019 celkovo 61 229 nápadov spisov v trestných registroch. V porovnaní s rokom 2018 je to pokles o 3 051. Vybavených spisov bolo v roku 2019 celkovo 67 011, čo je o 3 404 menej než rok predtým. Medziročne klesol aj počet obžalovaných osôb o 2 346. Vyplýva to zo Správy generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2019 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR.

„V porovnaní s rokom 2018 a tiež predchádzajúcim obdobím aj v roku 2019 pokračoval trend poklesu nápadu nových trestných vecí v trestných registroch, ktorý sa úmerne odzrkadlil aj v poklese počtu vybavených vecí či počtu stíhaných a obžalovaných osôb,“ skonštatovala prokuratúra.

Piatkové rokovanie by mali poslanci začať návrhmi na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR a novele zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Následne by malo plénum prerokovať správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry za rok 2019.

(tasr)