Čínski komunisti skončili svoj zjazd, schválili návrhy na vytvorenie novej päťročnice. O návrhoch rokoval Ústredný výbor Komunistickej strany (KSČ) na svojom piatom plenárnom zasadnutí od 26. do 29. októbra.

Médiá nemajú prístup na rokovanie plenárneho zasadnutia a počas jednania nezverejňujú žiadne informácie. Kontext je ale dôležitý, prezident Si Ťin-pching si na sneme potvrdil koncentráciu moci, už v minulosti zrušil desaťročné obdobie, po ktorom dochádzalo k striedaniu na čele štátu. V Číne pod jeho vedením silnie nacionalizmus a postavenie armády.

K samotnému zjazdu: O záveroch informoval vo svojom prejave prezident Čínskej ľudovej republiky a zároveň tajomník ústredného výboru Komunistickej strany Číny Si Ťin-pching, v ktorom vysvetlil návrhy na tvorbu novej 14. päťročnice (2021 – 2025), ako aj dlhodobé ciele do roku 2035, informovala agentúra Sin-chua.

K záverom zjazdu patrí aj osobitý jazyk, od ktorého sme trochu odvykli: „Obdobie 14. päťročnice predstavuje prvých päť rokov, v ktorých sa Čína vydá na novú cestu úplného vybudovania modernej socialistickej spoločnosti. Musíme dať taktiež väčší dôraz na podporu spoločnej prosperity a to presadením ráznych krokov a trvalým úsilím smerujúcim k dosiahnutiu cieľa,“ povedal Si. Prezident Si zdôraznil, že prijaté návrhy poskytujú návod na ekonomický a sociálny rozvoj v nasledujúcich rokoch.

Okrem iného na zasadnutí uviedli aj nový model rozvoja tzv. „duálny obeh“, pri ktorom sa majú navzájom posilňovať domáci a zahraničné trhy, pričom domáci trh má byť hlavným pilierom. Podľa prezidenta ČĽR je vytvorenie tohto modelu strategickou voľbou, ktorá podporí ekonomický rozvoj Číny a má formovať nové výhody krajiny v medzinárodnej hospodárskej spolupráci a súťaži. „Čína má najväčší svetový spotrebiteľský trh, ktorý má zároveň aj najväčší potenciál. Priestor pre rast je obrovský. Od budúceho roka pristúpime k cieľu vybudovať z Číny modernú socialistickú krajinu,“ dodal Si Ťin-pching.

Definitívnu podobu novej päťročnice, ako aj dlhodobých cieľov do roku 2035, majú vytvárať počas nasledujúcich mesiacov. Následne ho predložia Celočínskemu zhromaždeniu ľudových zástupcov (čínsky parlament), ktorý ho schváli. Podľa viacerých analytikov môžu nové ciele v plánovanej päťročnici výrazne zvýšiť celkový hrubý domáci produkt Číny, ako aj jej domáceho spotrebiteľského trhu.

(pmk)