Podmienky navrhovania a voľby členov do odborných rád Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktoré rozhodujú o dotáciách, by sa mali zmeniť. Po novom by oprávnenie mohli mať len tie organizácie národnostnej menšiny, ktoré budú zapísané v registri vedenom samotným fondom. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

V novele spresňujú koaliční poslanci definíciu kultúrnej organizácie národnostnej menšiny i registra ako verejne prístupnej evidencie kultúrnych organizácií, ktoré sa podieľajú na voľbe a výbere kandidátov na členov odborných rád.

„Podľa súčasného stavu sa na zhromaždení organizácií príslušných národnostných menšín môžu zúčastniť zástupcovia organizácií, ktorí sa prihlásia na výzvu riaditeľa fondu a spĺňajú zákonom určené podmienky, aj keď reálne nevykonávajú žiadne aktivity,“ pripomenuli predkladatelia. Novelou zákona sa má docieliť to, že svojho zástupcu na zhromaždenie organizácií príslušnej národnostnej menšiny bude oprávnená navrhnúť len organizácia spĺňajúca podmienky, zapísaná v registri kultúrnych organizácií národnostných menšín, ktorá vyvíja aktívnu činnosť v oblasti svojho pôsobenia,“ vysvetlili.

Podrobnosti o spôsobe preukázania splnenia podmienok žiadateľom o zápis do registra by malo ustanoviť všeobecne záväzným predpisom ministerstvo kultúry. Novela má v prípade schválenia platiť od augusta 2021.

(tasr)