Ministerka kultúry Natália Milanová rozhodla o novom generálnom riaditeľovi Divadla Nová scéna nezákonne, porušením pravidiel smernice, ktorej princípy sama vyzdvihuje. Uviedla to Ingrid Fašiangová, opakovane hodnotiacou komisiou navrhovaná na vymenovanie za šéfku divadelnej scény. Ministerka vymenovala za riaditeľa Petra Oravca, ktorý skončil ako druhý v poradí, odvolala sa pritom na údajný stret záujmov Fašiangovej s členkou výberovej komisie i technickú chybu, ktorá mala nastať pri zapisovaní poradia uchádzačov.

Fašiangová tieto argumenty popiera. Upozorňuje pritom na to, že komisia ju dvakrát ohodnotila ako najlepšiu uchádzačku, druhýkrát aj po spochybnení výsledkov individuálneho hodnotenia. Upozornila, že ministerka nielenže nerešpektovala toto odporúčanie, ale zasiahla do bodového hodnotenia negovaním názoru transparentne zvolenej zástupkyne divadla v komisii, ktorú predtým sama do komisie vymenovala. „Vylúčením tejto členky komisie po ukončenom výberovom konaní sa účelovo a bez vedomia komisie zmenili výsledky, aby sa na prvé miesto dostal iný kandidát,“ zdôraznila Fašiangová. Oznámila, že záležitosť bude riešiť právnou cestou.

Konflikt záujmu vylučuje aj dotknutá členka komisie Zuzana Šebestová. Zdôraznila, že hodnotiaca komisia ju opakovane potvrdila ako právoplatnú členku s právomocou bodovať kandidátov. „Počas samotného výberového konania nikto z členov komisie ani raz nespochybnil moje hodnotenie či vystupovanie,“ uviedla. Podkladom na spochybnenie jej hodnotenia a účasti v komisii mal byť anonym adresovaný vedeniu ministerstva.

Ministerstvo kultúry (MK) zverejnilo na začiatku apríla zápisnicu z výberového konania, ktoré hodnotiaca komisia uzavrela na konci marca. Sedemčlenná výberová komisia na základe bodového hodnotenia a individuálneho hodnotenia členov komisie v oboch prípadoch určila za najlepšiu kandidátku Ingrid Fašiangovú, Milanovej odporučila jej vymenovanie. V piatok 9. apríla prišlo k dodatočnému doplneniu zápisnice. Spomína sa v ňom možný konflikt záujmov víťaznej kandidátky s členkou komisie, rovnako tak technická chyba pri určení aritmetického priemeru hodnotenia. Ministerstvo z tohto dôvodu oznámilo pokračovanie výberového konania.

V utorok (4. 5.) ministerka oznámila, že do funkcie vymenuje Petra Oravca. Odôvodnila to zisteným konfliktom záujmov pri Fašiangovej, ktorý mal ovplyvniť aj samotný priebeh výberového konania. Výberové konanie na nového šéfa DNS vyhlásil rezort na konci októbra 2020. Do záverečného tretieho kola napokon postúpili štyria kandidáti, ich vypočutie sa uskutočnilo na konci marca.

(tasr)