Migračné informačné centrum na Slovensku pomohlo už 53.000 cudzincom. Slovenskú pobočku medzinárodnej organizácie otvorili v roku 2006.

Cudzinci prichádzajúci na Slovensko najčastejšie potrebujú pomôcť s prvými krokmi pri získaní povolenia na pobyt a hľadajú, ako sa zorientovať v náročných administratívnych postupoch a legislatíve. Vyplýva to z údajov Migračného informačného centra IOM (MIC), ktoré otvorila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku už v apríli 2006. „V priebehu 15 rokov MIC pomohlo približne 53.000 cudzincom,“ informovala pri tejto príležitosti Vedúca Úradu IOM na Slovensku Zuzana Vatráľová.

Pripomenula, že v čase otvorenia MIC žilo na území SR 32.153 cudzincov, k 31. decembru 2020 ich podľa štatistík Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru bolo na Slovensku približne 150.000. „S rastúcim počtom cudzincov sa každoročne i zvyšuje aj počet klientov a konzultácií. V roku 2020 využilo komplexné poradenstvo centra 8237 ľudí, o 2000 viac ako v roku 2019,“ dodala.

MIC je jediné informačné centrum pre cudzincov na Slovensku, ktoré migrantom z krajín mimo Európskej únie poskytuje bezplatné právne, sociálne a pracovné poradenstvo, podporu ďalšieho vzdelávania a začlenenia na trh práce. Medzi najvyhľadávanejšie a najžiadanejšie spomedzi služieb MIC patria kurzy slovenského jazyka a kurzy kultúrnej a sociálnej orientácie, absolvovalo ich doteraz vyše 13.000 ľudí.

Vatráľová upozornila, že pandémia ochorenia COVID-19 negatívne zasiahla aj do života cudzincov v SR, svedčia o tom reálne prípady, ktoré spolu s MIC museli riešiť. „Mnohým počas mimoriadnej situácie vypršalo povolenie na pobyt, časť z nich prišla o prácu, v dôsledku dopravných obmedzení sa nemohli vrátiť domov. Posilnili sme informačnú linku, zvýšil sa počet emailových konzultácií a v prvom štvrťroku 2021 sa počet návštevníkov webovej stránky zväčšil dvojnásobne na 71.000 za mesiac. Výučbu slovenského jazyka sme preniesli do online priestoru, pre záujemcov organizujeme informačné webináre a vytvárame pre nich užitočné videonávody,“ dodala Vatráľová.

Pracovníci MIC IOM poskytujú poradenstvo na Grösslingovej 35 v Bratislave, prostredníctvom informačnej linky 0850 211 478 a emailom [email protected] Komplexné informácie o integrácii cudzincov na Slovensku sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.mic.iom.sk.

(tasr, bop)