Slovenská pošta začala vyplácať novembrové dôchodky. Tento proces bude naďalej pokračovať v súlade s legislatívou a stanovenými pravidlami Sociálnej poisťovne(SP).

Pošta zároveň žiada zákazníkov aj zamestnancov, aby pri doručovaní a preberaní dôchodkov dôsledne dodržiavali hygienické a bezpečnostné opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR.

Slovenská pošta každý mesiac vyplatí dôchodky približne 400.000 občanom. Vypláca ich štandardne doručovateľom priamo doma na adrese alebo na príslušnej pobočke pošty, ak sa pre takýto spôsob občan rozhodol. V súčasnosti 95 % poberateľov dôchodkov, ktorí poberajú dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty, využíva výplatu prostredníctvom doručovateľa. Ak si občania želajú vyplatiť dôchodok na pošte, musia vypísať žiadosť o dispozičné služby k dôchodku, ktorú odovzdajú v príslušnej pobočke pošty. Pre túto formu sa rozhodlo zvyšných päť percent občanov.

„Nakoľko situácia je v danom období pre poberateľov dôchodkov obzvlášť riziková, Slovenská pošta im vychádza v ústrety a usiluje sa zjednodušiť procesy v prípade vyplácania dôchodkov. Ak sa občania, ktorí si štandardne chodia pre dôchodok na poštu, rozhodnú, že chcú využiť službu výplaty dôchodku doručovateľom priamo domov na adresu, nemusia vypisovať žiadosť, ale stačí, ak telefonicky kontaktujú príslušnú pobočku pošty,“ priblížila hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Dôchodok môže prevziať poberateľ dôchodku, iný prijímateľ uvedený na kvitančnom liste na základe rozhodnutia SP, druhý z manželov na základe písomného súhlasu príjemcu. Pre doručovanie dôchodkov platia prísne ochranné opatrenia, cieľom ktorých je minimalizovať ohrozenie zdravia zamestnancov a obyvateľov.

Doručovatelia sú vybavení ochrannými prostriedkami, preberanie dôchodku sa uskutočňuje na otvorenom priestranstve pred domom zákazníka, ten musí mať ochranu tváre, úst a nosa tak, aby mal voľné ruky. „Zákazníkovi odporúčame, aby na podpisovanie použil vlastné pero. Doručenie dôchodku sa uskutočňuje bezkontaktne. Doručovateľ pri odovzdaní dôchodku a počas potvrdenia prevzatia hotovosti zákazníkom odstúpi a zachová primeraný odstup,“ dodala Dorčáková.

(tasr)