Poslanec NR SR Ján Herák upozorňuje na nízky počet Rómov, ktorí sa očkovali proti ochoreniu COVID–19. Dôvodom je aj fakt, že na očkovanie je potrebné sa prihlásiť elektronicky, čo je pre ľudí žijúcich v osadách problém. Riešením sú mobilné očkovacie jednotky, ktoré prídu priamo do osád. Na nízku mieru očkovania Rómov upozorňuje poslanec NRSR Ján Herák. „Miera zaočkovanosti medzi rómskou populácii je alarmujúco nízka. Je potrebné, aby sa tieto počty radikálne zvýšili,“ zdôraznil poslanec NRSR Ján Herák.

Mnohí Rómovia sa na očkovanie nedokážu prihlásiť. Prihlasovanie prebieha elektronicky, mnohí Rómovia žijúci v osadách však nemajú prístup na internet. „Okrem toho, medzi Rómami panuje ku očkovaniu značná nedôvera. Preto je potrebné, aby mobilné očkovacie jednotky prišli za ľuďmi do osád a očkovali ich tam,“ zdôraznil Ján Herák.

Rómovia sa v prípade záujmu o očkovanie môžu obrátiť na komunitné centrá, terénnych skalných pracovníkov, prostredníctvom organizácie Zdravé regióny https://www.zdraveregiony.eu/ Poslanec Ján Herák v tejto súvislostí komunikoval s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským. „Je dôležité, aby možnosť očkovať sa mali aj najzraniteľnejšie marginalizované skupiny, ktoré spravidla žijú v ohrozených oblastiach,“ povedal na záver poslanec NRSR Ján Herák.

(tasr, min)