Lehota na podanie sťažnosti voči rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva sa skráti zo šiestich na štyri mesiace. Vyplýva to z protokolu číslo 15 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý nadobudne účinnosť 1. augusta 2021. Informoval o tom hovorca Ministerstva spravodlivosti  SR Peter Bubla.

„Podľa prechodných ustanovení bude táto zmena platiť po uplynutí šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti protokolu číslo 15,“ spresnil hovorca. Doplnil, že sa mení aj podmienka prijateľnosti, „a to odstránením časti ustanovenia, ktoré podľa doterajšieho znenia bránilo Súdu odmietnuť sťažnosť z dôvodu neutrpenia podstatnej ujmy, ak prípad nebol riadne preskúmaný vnútroštátnym súdom“.

Strany sporu už nebudú mať možnosť vzniesť námietku proti postúpeniu právomoci komorou v prospech veľkej komory. „Vekové obmedzenie pre sudcov sa nahrádza podmienkou, že kandidáti na post sudcu musia mať menej ako 65 rokov ku dňu, ku ktorému parlamentné zhromaždenie požiadalo o zoznam troch kandidátov,“ podotkol.

(tasr)