Centrum postcovidovej starostlivosti otvorila vo svojich priestoroch Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky. Zriadenie centra súvisí s nárastom počtu pacientov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a následky pociťujú dlhé mesiace. „Oficiálne dáta ukazujú, že postcovidový syndróm postihuje päť až desať percent pacientov, čo by znamenalo, že na Slovensku to budú tisíce ľudí, ktorí majú problémy rôzneho druhu,“ zdôvodnil zriadenie centra riaditeľ nemocnice Marian Viskup.

Centrum vzniklo z iniciatívy lekárov novozámockej nemocnice a je jediné svojho druhu na Slovensku. „Toto centrum bude zamerané hlavne pre pacientov z nášho regiónu, ktorým chceme poskytovať starostlivosť,“ uviedla vedúca lekárka Centra postcovidovej starostlivosti FNsP Nové Zámky Daša Viszlayová.

Centrum spája viacero odborníkov naprieč rôznymi odbormi od pneumológov, internistov, kardiológov, neurológov, psychiatrov, nefrológov, dermatológov, gastroenterológov až po lekárov kliniky fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Starostlivosť budú poskytovať pacientom, u ktorých pretrvávajú symptómy po ochorení COVID-19 dlhšie ako desať týždňov a majú súvislosť s týmto ochorením tak po hospitalizácii, ako aj po ambulantnej či domácej liečbe.

(tasr)