Spolu 25 historických tlačí doplnených kópiami ilustrácií z kníh predstavuje Múzeum knižnej kultúry v Trnave na novej výstave s názvom Sedemnáste storočie slovom a obrazom: Staré tlače z historickej knižnice ZsM. Kurátor Milan Ševčík informoval, že sprístupnená bola bez vernisáže a potrvá až do konca marca 2023.

V zbierkach historickej knižnice Západoslovenského múzea (ZsM), ktorého je Múzeum knižnej kultúry súčasťou, sa nachádza vyše 500 starých a vzácnych tlačí zo 17. storočia. „Mnohé z nich sú aj v dnešnej dobe zaujímavé pre verejnosť, preto sme sa rozhodli prezentovať návštevníkom túto zbierku,“ uviedol Ševčík.

Vystavené knihy sú v rôznych jazykoch, najmä však v latinčine. Obsahovo je výstava zameraná na dejiny Uhorska, vedu a techniku, školstvo, antických autorov, geografiu či emblematiku. „Spomenúť môžeme známe historické dielo Dejiny Uhorska od Antonia Bonfiniho z roku 1606, nádherne ilustrovanú knihu o Číne Athanasiusa Kirchera z roku 1667, veľkú knihu emblémov, ktorá vyšla v Antverpách v roku 1640, či hudobnú príručku Coriolana Orsucciho v taliančine, ktorú vytlačili v talianskej Bologni v roku 1679,“ doplnil Ševčík.

Výstava je doplnená o sprievodné texty prezentujúce panovníkov Uhorska, protihabsburské povstania, rekatolizáciu na území dnešného Slovenska, tridsaťročnú vojnu, literatúru 17. storočia či trnavské tlačiarne.

(tasr)