Namiesto tabletov z plánu obnovy by sa seniorom mali rozdávať radšej vouchery, uviedol riaditeľ združenia Slovensko.Digital.

Seniorom by mali byť radšej poskytnuté zdroje, napríklad vo forme voucheru, namiesto rozdávania tabletov z plánu obnovy. Následne by sa sami mohli rozhodnúť, kde a za aké služby si voucher uplatnia. Pre TASR to uviedol riaditeľ združenia Slovensko.Digital Peter Kulich v reakcii na komponent plánu obnovy Digitálne Slovensko, ktorý počíta s takmer 70 miliónmi eur na zvyšovanie digitálnych zručností seniorov, čo zahŕňa aj rozdávanie tzv. seniorpadov.

Vďaka voucherom by sa podľa Kulicha otvoril trh pre súťaž a vznik služieb, aplikácií, ktoré budú odzrkadľovať potreby seniorov. „Koncept centrálneho nákupu hardvérových zariadení a konektivity považujeme za trh obmedzujúci a zároveň problematický pre proces verejného obstarávania,“ dodal Kulich a podotkol, že voči myšlienke prístupu seniorov k technológiám združenie nenamieta, ale koncept, akým bola myšlienka uchopená, je podľa neho chybný.

Ku komponentu má združenie viacero námietok, ktoré vznieslo aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní, avšak Kulich tvrdí, že na pripomienky gestor komponentu nereagoval.

Združenie vyčíta aj nedostatočné prepojenie s akademickým prostredím s cieľom vytvorenia prostredia a systému, ktorý prinesie dlhodobé a udržateľné riešenie aktuálnych problémov s nedostatkom odborných kapacít. To je výrazným problémom napríklad v oblasti kyberbezpečnosti, preto by z plánu obnovy podľa Kulicha mali byť podporené aj aktivity ako zavedenie špecializovaných študijných programov na stredných a vysokých školách či podpora výskumu a spolupráce škôl a súkromného sektora.

Takisto v oblasti aplikácie pokročilých technológií si plán obnovy nedal ambíciu pre sprístupnenie, využitie týchto technológií zo strany podnikateľských subjektov. „Práve podnikateľské subjekty by mohli prispieť k efektívnemu využívaniu daných technológií v tzv. neobsadenom čase. Takýto koncept by zabezpečil synergický efekt z realizovanej investície, umožňoval by ľahší prístup podnikateľských subjektov k pokročilým technológiám, a teda k podpore inovácií a digitalizácii s pridanou hodnotou,“ dodal Kulich.

Združenie tiež kritizuje, že reformy a aktivity v oblasti eGovernmentu a kyberbezpečnosti sú orientované hlavne na ústrednú úroveň verejnej správy a plán obnovy zabúda na nižšie úrovne, ako sú obce či školy.

Ako dodal Kulich, riziko vidí aj v absorpčnej schopnosti peňazí z plánu obnovy. Prichádzajú totiž v čase, keď pomerne veľa prostriedkov z klasických eurofondov je stále v implementácii.

(tasr)