V období intenzívnych dažďov a následných mrazov došlo v závere februára k zosuvu svahu na Mlynskej ulici v banskobystrickej mestskej časti Podlavice. Na odstránenie tohto havarijného stavu pôjde z mestského rozpočtu viac než 77.000 eur. Osadenie stabilizačnej konštrukcie má zabrániť ďalšiemu zosuvu skál na vozovku a ohrozeniu bezpečnosti motoristov a peších. Rozhodli o tom mestskí poslanci na základe posudku odborníkov a ich návrhu o okamžitých sanačných opatreniach.

Napriek pandémii nového koronavírusu mesto Banská Bystrica skončilo hospodárenie uplynulý rok s prebytkom a poslanci tak na zasadnutí mestského zastupiteľstva v týchto dňoch mohli prerozdeliť finančné prostriedky v objeme viac ako 1,5 milióna eur. Rozhodli, že okrem prioritnej obnovy ciest a chodníkov pôjdu aj na odstránenie havarijných stavov.

„Počas výstavby protipovodňovej ochrany mesta, ktorú realizuje Slovenský vodohospodársky podnik, došlo k odhaleniu kotvenia mosta pri malej železničnej stanici, čím sa zistil jeho nevyhovujúci stav. Špecialista mostár zo Žilinskej univerzity vypracoval posudok, v rámci ktorého odporúča vykonanie podrobnej diagnostiky mosta v objeme zhruba 28.000 eur. Ďalších 25.000 eur mesto investuje do odstránenia havarijného stavu elektroinštalácie s prípojkou na objekte Slovenského Červeného kríža v meste pod Urpínom,“ konštatovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.

Najviac, okolo 600.000 eur, z prebytku mesto investuje do opráv chodníkov a vnútroblokových komunikácií.

(tasr)