Podtatranské múzeum v Poprade už má realizačný projekt k dlho pripravovanej stálej expozícii unikátneho archeologického nálezu kniežacej hrobky z popradskej mestskej časti Matejovce. V najbližších dňoch preto plánuje začať proces verejného obstarávania na zhotoviteľa jednotlivých častí expozície. Stane sa tak 15 rokov po archeologickom výskume realizovanom v spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a ďalšími partnermi. TASR o tom informovala riaditeľka múzea Magdaléna Bekessová.

„Realizačný projekt obsahuje okrem sprievodnej správy projektovú dokumentáciu nevyhnutných stavebných úprav priestorov expozície, projektovú dokumentáciu interiérových prvkov a tiež projektovú dokumentáciu elektroinštalácií, osvetlenia, elektrických zariadení, vzduchotechniky a požiarnej ochrany plánovanej expozície,“ priblížila s tým, že autori dokumentácie, ktorých PM vybralo na základe súťaže architektonicko-výtvarných návrhov budúcej expozície, pri jeho príprave spolupracovali nielen s múzeom a archeológmi zo SAV, ale i odborníkmi z Nemecka.

Inštaláciu a následnú skúšobnú prevádzku expozície pripravuje PM na jesenné mesiace, jej otvorenie pre verejnosť očakáva v závere roka. „Súčasťou príprav otvorenia expozície bude aj propagačná kampaň, prostredníctvom ktorej získa verejnosť informácie o aktuálnom stave realizovaných prác a otvorenia expozície Knieža z Popradu a jeho hrobka,“ doplnila Bekessová s tým, že naplniť dlho očakávanú prezentáciu unikátneho nálezu v podobe stálej expozície sa PM konečne podarí vďaka finančnej podpore od svojho zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja.

Nález kniežacej hrobky je výsledkom archeologického výskumu v roku 2006. Výsledky následného niekoľko rokov trvajúceho výskumu a záchrany hrobky v slovenských a viacerých zahraničných vedeckých pracoviskách a laboratóriách prezentovalo PM v rokoch 2013 a 2014 na výstave „Kniežacia hrobka z Popradu. Konzervácia 2008 – 2012“. Tak výstava, ako aj druhá etapa medzinárodného výskumu a záchrany hrobky ukončená v roku 2015 boli dôvodom aj pre komplexnú rekonštrukciu budovy PM, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, a to v rokoch 2015 a 2016.

(tasr)