Pracovné preferencie a priority mileniálov sa od ostatných vekových skupín skoro vôbec nelíšia. Vyplýva to z globálneho prieskumu spoločnosti PWC.

Najdôležitejšie faktory pre výber práce sú v rôznych vekových skupinách Slovákov rovnaké – flexibilita pracovného času, možnosť si ho naplánovať a riadiť a výška základného platu.

Prieskum spoločnosť realizovala od septembra 2020 do januára tohto roka a zúčastnilo sa na ňom viac ako 50.000 respondentov z 11 krajín, pričom Slovákov sa do prieskumu zapojilo vyše 1800.

Prieskum ukázal, že zamestnanci na Slovensku a v Maďarsku bez ohľadu na vek preferujú najmä možnosť mať pod kontrolou svoj pracovný čas, jeho stabilitu a predvídateľnosť, ktorá im umožňuje zabezpečiť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom v dlhodobom horizonte. „Až 95 % respondentov uviedlo flexibilitu pracovného času medzi prvými piatimi najdôležitejšími kritériami z celkových 55,“ vyčíslili autori prieskumu.

Na druhej strane rebríčka medzi najmenej významnými preferenciami sa nachádza diverzita a inklúzia spoločne so sociálne prospešnými a dobrovoľníckymi aktivitami. Tieto dve kritériá majú minimálny vplyv na spokojnosť všetkých vekových skupín na Slovensku.

Prieskum tiež ukázal, že preferencie Slovákov sa od preferencií Sloveniek líšia vo vzťahu k technológiám. „Mužská časť populácie je viac zameraná na technológie, ich dostupnosť, a tým aj rozvoj technických a digitálnych zručností. Pre ženy je dostupnosť najnovších technológií v práci druhoradá,“ uviedli autori. Medzi prioritami žien sa nachádzajú vzťahy s priamym nadriadeným a kolegami, dôvera v rámci tímu či otvorená a úprimná komunikácia.

Čo sa týka základného platu ako kritéria pre výber práce, jeho význam rastie priamo úmerne so vzdialenosťou od metropoly Slovenska. (tasr, tob)