V roku 2019 sa na Slovensku narodilo 57 087 živých detí. Najviac rodili ženy v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Naopak, najmenej to bolo v Nitrianskom kraji.

Vyplýva to z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktorú zverejnilo na svojom webe. Najčastejšie rodili ženy vo veku od 25 do 29 rokov a ženy vo veku od 30 do 34 rokov. Pôrody vo vyššom veku sa týkali najmä žien z Bratislavského kraja. Naopak, medzi najmladšie patrili rodičky z Košického a Prešovského kraja.

Najväčšiu časť tvorili spontánne pôrody. Takmer tretina rodičiek priviedla svoje dieťa na svet cisárskym rezom. V ďalších prípadoch bolo nutné pôrod ukončiť pomocou zvonu a zriedkavo sa pri pôrode zvolila operačná metóda kliešťami alebo extrakciou.

„Čím staršia bola rodička, tým vyššia bola pravdepodobnosť pôrodu operačnou metódou. Vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov rodilo týmto spôsobom 46,3 percenta žien a vo vekovej skupine 45 až 49 rokov to bolo 47,1 percenta rodičiek,“ uviedlo NCZI.

Väčšina z novorodencov mala pôrodnú hmotnosť od 2 500 do 3 499 gramov. S nízkou pôrodnou hmotnosťou do 2 500 gramov sa narodilo 4 275 novorodencov a naopak s vysokou pôrodnou hmotnosťou nad 4 500 gramov to bolo 551 detí. Takmer 92 percent novorodencov bolo po prepustení domov alebo po preklade na iné oddelenie vyživovaných materským mliekom.

(tasr, tob)