Slovensko sa podieľalo na schvaľovacích procesoch návrhu a výroby družíc Meteosat. EUMETSAT  pripravuje už tretiu generáciu týchto geostacionárnych družíc.

Slovensko sa aktívne zúčastňuje aj na príprave užívateľov, ktorými budú najmä meteorológovia, hydrológovia a klimatológovia. „Misia pozostáva z troch satelitov. Dva budú zabezpečovať snímkovanie Zeme a atmosféry vo vysokom rozlíšení a sú označované skratkou MTG-I, tretí satelit MTG-S bude merať príspevky infračerveného žiarenia rôznych vrstiev atmosféry, žiarenie ultrafialové a z blízkej infračervenej oblasti spektra,“ priblížil ústav.

Snímkovacie satelity budú okrem doteraz dobre známych zobrazení vo viditeľnej a infračervenej časti spektra zabezpečovať aj detekciu svetelných zábleskov elektrických výbojov, čiže bleskov v oblakoch. Jeden z prístrojov bude poskytovať 3D údaje o teplote a vlhkosti atmosféry z celého zemského disku každú hodinu alebo nad Európou každých 30 minút.

Ďalší bude napríklad merať intenzitu žiarenia v spektrálnych pásmach ultrafialového, viditeľného a blízkeho infračerveného svetla za účelom získavania chemického zloženia atmosféry. „Najmä koncentrácie znečisťujúcich látok. Údaje budú k dispozícii každú hodinu nad oblasťou Európy,“ podotkol SHMÚ.

Trojica družíc bude tvoriť unikátny systém poskytujúci kontinuálne komplexné informácie o atmosfére a zemskom povrchu v reálnom čase prostredníctvom merania a detekcie meteorologických parametrov ako teplota, vodná para, vietor, oblačnosť, aerosóly, požiare, blesky, zrážky, albedo, znečisťujúce látky v atmosfére a koncentrácia ozónu.

(tasr)