Väznené osoby sa opäť stretnú s blízkymi. Umožní im to uvoľnenie protiepidemických opatrení, ktoré tento týždeň schválila vláda.

Nárokové návštevy väznených budú povolené od pondelka. TASR o tom informovala Katarína Nováková, riaditeľka odboru komunikácie Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).

Nárokové návštevy väznených osôb sa uskutočňujú na základe povolenia na návštevu s vyznačeným miestom a termínom realizácie návštev. „Personál ústavov zboru už aktuálne intenzívne pracuje na harmonograme, na základe ktorého budú pre daný mesiac zabezpečené pre všetky väznené osoby zákonom stanovené návštevy,“ priblížila Nováková.

Neuplatnené právo prijať návštevu v určenom čase zaniká, v odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy, prijatie návštevy častejšie, alebo návštevu viacerých osôb. Na návšteve sa však môže zúčastniť najviac päť osôb vrátane detí. Ak má väznená osoba viac ako štyri deti, toto obmedzenie neplatí pre jej deti.

ZVJS zároveň pripomína, že pri návštevách platia naďalej prísne protiepidemické opatrenia, teda prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk a rozstupy. Preukázať sa je potrebné negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu nie starším ako sedem dní, potvrdením o absolvovaní prvej či druhej dávky vakcíny. Výnimka platí len pre tých, ktorých zdravotný stav alebo kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu.

Návštevy v jednotlivých ústavoch sa budú riadiť aktuálnou epidemickou situáciou. Podľa počtu pozitívne testovaných osôb v konkrétnom ústave môžu byť nárokové návštevy obmedzené, respektíve nahradené videonávštevami. Takéto rozhodnutie bude platné len pre konkrétny ústav, v ktorom sa situácia zhoršila. Videonávštevy budú naďalej doplnkovou možnosťou kontaktu pre väznené osoby. Realizovaná môže byť najmenej raz za mesiac. V prípade obvinených a odsúdených mladistvých či odsúdených umiestnených v otvorenom oddelení je to raz za týždeň.

(tasr, bop)