Európskemu parlamentu dôveruje 48 percent Slovákov, čo je viac ako dvojnásobok oproti dôvere vyjadrenej Národnej rade SR (23 percent). Vyplýva to z najnovšej Národnej správy Eurobarometra. Prieskum bol realizovaný od 12. februára do 5. marca.

Nedôveru EP vyjadrilo 44 percent Slovákov. Európsky priemer dôvery tejto inštitúcii je na úrovni 50 percent, nedôveruje jej 38 percent obyvateľov EÚ.

Polovica Slovákov dôveruje Európskej únii (EÚ) ako celku a tiež Európskej komisii (EK). EÚ dôveruje najviac Slovákov za posledných desať rokov. Oproti prieskumu z augusta 2020 ide o päťpercentný nárast.

Najpozitívnejší prínos EÚ vnímajú Slováci vo vzťahu k voľnému pohybu ľudí, tovaru a služieb. „Berieme to ako najväčší výdobytok Európskej únie, ale túto hodnotu si dokážeme uvedomiť, keď sa obmedzuje,“ zdôraznil vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Ladislav Miko.

Ôsmi z desiatich Slovákov sa cítia byť občanmi EÚ. „S fungovaním demokracie v EÚ je spokojný každý druhý Slovák. Spokojnosť Slovákov s fungovaním demokracie v EÚ je o niečo vyššia ako s fungovaním demokracie na Slovensku,“ uviedla spracovateľka Národnej správy Eurobarometra Alexandra Martináková.

Za najväčšie aktuálne problémy považujú Slováci otázku zdravia, ekonomickú situáciu a rastúce ceny (náklady na život). „Európania vo všeobecnosti riešia v oveľa väčšej miere životné prostredie, zmenu klímy a nezamestnanosť,“ uviedla.

(tasr)