Počet podaní na súdy v oblasti pracovnoprávnych sporov vzrástol v roku 2020 medziročne o 28,3 percenta. „Takýto vývoj je nezvyčajný, ide o výraznú zmenu a nemožno vylúčiť príčinnú súvislosť medzi pandémiou, rastom miery nezamestnanosti a nápadu pracovnoprávnych sporov,“ spresnil hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.

Priblížil, že na zabránenie šíreniu nového koronavírusu prijala SR od marca 2020 viaceré opatrenia na zníženie mobility, ktoré obmedzili výrobu, zavreli gastroprevádzky, služby či ubytovacie zariadenia. Dodal, že to malo vplyv na nárast nezamestnanosti, ktorej miera sa ku koncu roku ustálila na úrovni sedem percent.

Kým v januári 2020 nezamestnanosť na Slovensku dosahovala takmer päť percent, v apríli sa počet nezamestnaných zvýšil na 6,6 percenta. „V máji 2020 sa zároveň významne zvýšil aj nápad vecí v pracovnoprávnej agende. Na súdy prišlo 154 pracovnoprávnych žalôb, čo je mesačne najviac podaní za obdobie rokov 2018 až 2020,“ spresnil. Zdôraznil, že máj bol nasledujúcim mesiacom po najvyššom medziročnom náraste nezamestnanosti v minulom roku.

„Možno preto predpokladať, že väčšina žalobných návrhov bude súvisieť s ukončením pracovného alebo obdobného právneho vzťahu medzi účastníkmi,“ podotkol s tým, že v poradí druhý a tretí najvyšší nápad v sledovanom období bol zaznamenaný v auguste a júni 2020, keď bolo na súdy podaných 145 a 130 pracovnoprávnych žalôb.

(tasr)