V Rusku budú možno znova stavať železnice väzni. Gastarbeitri odišli a zatiaľ sa nevracajú.

Rusku chýbajú pracovné sily. Povolanie väzňov by pravdepodobne bolo len náhradným riešením, kým sa do Ruska po pandémii nevrátia pracovní migranti z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Tí sa však pre zlé zaobchádzanie a možnosti na iných pracovných trhoch nemusia dostaviť v potrebných počtoch. Viac sa dočítate v článku denníka Štandard.