Slovensko je pripravené prehĺbiť ekonomickú spoluprácu so Strednou Áziou. Povedala to štátna tajomníčka ministerstva zahraničia.

Slovensko je pripravené tiež podeliť sa o osvedčené postupy a prehĺbenie partnerstva s krajinami v tomto regióne v oblasti prechodu na zelenú ekonomiku a vodného manažmentu, uviedla štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brocková. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva.

Brocková otvorila v stredu konferenciu o ekologickej obnove a technológiách v Strednej Ázii, nad ktorou prevzala záštitu. Hlavným cieľom online konferencie bolo prizvať relevantné inštitúcie verejného a súkromného sektora Slovenska i stredoázijských krajín do diskusie o možnostiach výmeny skúseností v oblasti manažmentu vodného hospodárstva, a to spolu s medzinárodnými organizáciami angažovanými v regióne, ako sú Európska únia, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Európska investičná banka či Európska banka pre obnovu a rozvoj.

Organizáciou tohto podujatia Slovensko prispelo ku konkrétnejšiemu zadefinovaniu tém pre pripravované Ekonomické fórum medzi EÚ a krajinami Strednej Ázie plánovaného na jeseň tohto roka v Biškeku, uviedol komunikačný odbor MZVEZ SR.

Ďalej uvádza, že osobitný predstaviteľ EÚ pre Strednú Áziu Peter Burian, výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN Oľga Algayerová a ďalší predstavitelia medzinárodných inštitúcií spolu diskutovali o potrebách a rozvoji vodného hospodárstva v regióne Strednej Ázie.

„Od moderného a kvalitného manažmentu vodných zdrojov je závislé zavlažovanie v poľnohospodárstve, výroba energie z vodných elektrární, zásobovanie populácie a priemyslu vodou. Rozvoj vodného hospodárstva s cieľom integrovaného manažmentu a udržateľného využívania vody je v rámci spolupráce s krajinami Strednej Ázie veľmi dôležitý a prispieva k pripravenosti na klimatické zmeny,“ zdôraznila Ingrid Brocková.

Prítomní zástupcovia krajín Strednej Ázie prezentovali svoje plány na rozvoj vodného hospodárstva a vymenili si názory na medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti. Ambíciu prehĺbiť ekonomickú spoluprácu medzi členskými krajinami EÚ a Uzbekistanom vyjadril aj prvý námestník uzbeckého ministerstva zahraničných vecí Farhod Arziev.

Konferencia umožnila zviditeľniť slovenské subjekty zo štátnej aj súkromnej sféry s dlhoročnou expertízou v oblasti manažmentu vodných zdrojov. Výstupy z podujatia poskytujú potrebný impulz na ďalšie prípravné aktivity Ekonomického fóra medzi Európskou úniou a Strednou Áziou, predovšetkým v oblasti prechodu na zelenú ekonomiku prostredníctvom regionálnych programov spolufinancovaných Európskou úniou. Očakáva sa, že v budúcnosti sa v regióne zvýši angažovanosť európskych finančných inštitúcií, ktoré by mali predstavovať nástroj podpory investovania a rozvoja súkromného sektora, dodal komunikačný odbor MZVEZ SR.

(tasr, bop)