Európska komisia v utorok prijala prvú stratégiu EÚ na dobrovoľný návrat a reintegráciu utečencov. Dokument je založený na princípe, že návraty sú efektívnejšie, ak sú dobrovoľné a umožňujú skutočnú reintegráciu navrátilcov.

Stratégia obsahuje praktické opatrenia na posilnenie právneho a operačného rámca pre dobrovoľné návraty z Európy a z tranzitných krajín, zlepšenie kvality návratových a reintegračných programov, nadviazanie lepších väzieb na iniciatívy v oblasti rozvoja a posilnenie spolupráce s partnerskými krajinami.

Súčasťou stratégie je aj nový nový operačný mandát agentúry Frontex, ktorý by mal podporovať členské štáty vo všetkých fázach návratového procesu, ako aj zavedenie koordinátora EÚ pre oblasť návratovej politiky.

V súčasnosti sa iba asi tretina ľudí, ktorí nemajú právo na pobyt v EÚ, vracia do svojej krajiny pôvodu. Aj v prípade tých, ktorí tak urobia, je návratov na dobrovoľnej báze menej ako 30 percent. „Dobrovoľné návraty sú vždy lepšou voľbou: sústreďujú sa na jednotlivcov, sú efektívnejšie a menej nákladné,“ uviedla komisárka EÚ pre vnútorné veci Ylva Johanssonová.

(tasr)