Kostoly evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa na Slovensku otvorili v nedeľu 25. apríla. O služby Božie mali veriaci záujem, stále však menší ako v minulosti. Pre TASR to uviedla tlačová tajomníčka ECAV na Slovensku Jana Nunvářová.

„Chrámy vo väčších cirkevných zboroch s menšou kapacitou zostali zatvorené a farári pripravili online pobožnosti,“ povedala Nunvářová. Ako ďalej uviedla, do kostolov sa vrátila približne len polovica veriacich ako zvyčajne, obavy a strach vníma najmä staršia generácia.

„Čo sa týka služieb Božích pripravených pre mladšiu generáciu, prípadne pre rodiny s deťmi, tam bol záujem veľký,“ poznamenala tlačová tajomníčka ECAV na Slovensku. Veria, že čím bude pandemická situácia lepšia a aj možnosť naplnenia kostolov vyššia, situácia sa stabilizuje a účasť bude na pôvodných číslach. Obnovenie bohoslužieb vníma ECAV veľmi pozitívne.

Od pondelka 19. apríla sú opäť umožnené verejné bohoslužby. Počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedného návštevníka na 15 štvorcových metrov z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 štvorcových metrov, môže sa tam nachádzať najviac šesť návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do desiatich rokov v sprievode dospelej osoby.

(tasr)