Pravoslávni veriaci v pondelok vstúpili do Veľkého týždňa. V chrámoch sa konajú bohoslužby, ktoré približujú veriacim hlavne význam ukrižovania a smrti Iisusa Christa pre spásu človeka. Tento týždeň v liturgickej tradícii pravoslávnej cirkvi predchádza najväčšiemu kresťanskému sviatku – Christovmu zmŕtvychvstaniu, ktorý pravoslávni kresťania v tomto roku oslávia v nedeľu 2. mája. TASR o tom informoval tajomník tlačového odboru Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Vasyľ Kuzmyk.

Ako povedal, v pravoslávnom svete je sviatok Christovho Zmŕtvychvstania nazývaný Pascha a je najdôležitejším sviatkom cirkevného roka. „Cirkev si v ňom modlitebne pripomína a sprítomňuje významnú biblickú udalosť – Iisus Christos, ktorý svojou smrťou vykúpil hriechy ľudstva, vstal z mŕtvych. Podľa Svätého Písma bol ukrižovaný a zomrel na kríži na Golgote. Následne bol najbližšími učeníkmi a nasledovníkmi pochovaný do hrobu a na tretí deň vstal z mŕtvych. Táto biblická udalosť znamená pre kresťanov víťazstvo Bohočloveka Iisusa Christa nad hriechom i smrťou a počiatok nového života. Samotné slovo ‚Pascha‘ znamená ‚Prechod‘. Pre kresťanov má osobitný význam – znamená prechod od smrti k večnému životu s Christom,“ povedal Kuzmyk.

Slávnostná bohoslužba Paschy, nazývaná Utreňa zmŕtvychvstania, sa začína spravidla v noci alebo v skorých ranných hodinách a má radostný charakter. „Počas bohoslužby mnohokrát zaznieva paschálny pozdrav Christos voskrese – Christos vstal z mŕtvych, na ktorý veriaci odpovedajú slovami Voistinu voskrese – Skutočne vstal z mŕtvych. Týmito slovami sa pozdravujú počas nasledujúcich 40 dní veľkonočného obdobia, čím potvrdzujú vieru pravoslávnej cirkvi vo vzkrieseného Christa ako jednu z hlavných doktrín kresťanstva. Po svätej liturgii kňazi zvyčajne požehnávajú pokrmy – syr, maslo, vajcia a mäso, vrátane sladkého koláča, príznačne nazývaného pascha,“ priblížil Kuzmyk.

Ako dodal, vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 budú i tohtoročné oslavy sviatku Christovho zmŕtvychvstania – Paschy uskutočnené s rešpektovaním núdzového stavu a nariadení príslušných štátnych orgánov.

(tasr)